Vlaghistoriek

Reeds tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) komt de vlag met de kleuren oranje, wit en blauw in zwang en wordt zij het symbool van het verzet. Na de inname van Den Briel (1 april 1572) wordt zij ook de “Prinsenvlag” geheten als eerbetoon aan prins Willem I van Oranje.

Als prins Willem I in 1577 zijn intocht in Gent houdt, zijn vele vrouwen gekleed in deze drie kleuren. In die periode ontstaat ook de strijdkreet “Oranje boven !” die als aanmoediging bij het ten strijde trekken werd geroepen. Correct vlagvertoon was ook in die tijden een fatsoensnorm: dus oranje als bovenste baan van de vlag.

Dat was ook handig bij het laten innemen van posities op slagvelden en bij bevel om de eigen vlag in de top van een gekaapt schip te hijsen.

Ook in de 21ste eeuw blijven de kleuren oranje – blanje – bleu het symbool van onze naar vrijheid en eenheid strevende natie en drukt de vlag de hoop uit om eerlang in eenzelfde staatsverband samen te kunnen bloeien en groeien.