Over Ons

Secretariaat De Nederlanden verenigd Secretariaat

Het secretariaat van het comité De Nederlanden verenigd maakt gebruik van kantoorfaciliteiten op volgend adres:

Zonstraat 3
1703 Schepdaal

waarnaar alle post dient te worden gestuurd. Ons secretariaat is evenwel slechts deeltijds bemand. Elektronische post dient gestuurd te worden naar:

denederlandenverenigd@gmail.com

Bankrekening

Het comité De Nederlanden verenigd heeft een rekening bij de Rabobank in Brussel en gebruikt daarvoor het volgende rekeninghouderadres (let wel: dit is niet het secretariaatsadres) dat u op het betalingsformulier moet    invullen:

De Nederlanden verenigd
Pagodenlaan 241
1020 Brussel

Gebruik het Europese overschrijvingsformulier met volgende rekeninggegevens

IBAN :     BE84 8440 5397 4059
BIC :       RABOBE22

Steunbijdrage

Wilt u ons steunen ? Dat kan. Het begunstigersbedrag is vrij te kiezen.

Bestellingen

Bestellingen van op deze webstek aangeboden artikelen kunt u voldoen volgens de hierboven beschreven werkwijze nà ontvangst van  ons betalingsverzoek

Privacy-beleid

Het comité De Nederlanden verenigd respecteert de privacy van alle  gebruikers van zijn webstek en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt gehandeld. Wij gebruiken uw gegevens om eventuele bestellingen zo snel en vlot te laten verlopen. Uw gegevens worden nooit aan derden verkocht noch ter beschikking gesteld.

Uw (e)-postadres kan wel worden gebruikt om u te informeren over de ontwikkelingen van onze webstek, te attenderen op interessante evenementen of om u een nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde op die dienst uitschrijven.

Medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

In geval wijziging van ons privacy-beleid nodig mocht zijn of andere  gegevens veranderen, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Zit u met een vraag? Dan kunt u alvast onderstaand formulier gebruiken.

[contact_form]