Vlagterminologie

Het is duidelijk dat vlaggen een aanzienlijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van vele volkeren en in de bevestiging van de waarden die volkeren koesteren. Een vlag dekt dus een lading die wij o.a.  als ‘identiteit” kunnen omschrijven. Dat is niet anders met onze Nederlandse identiteit.

Er bestaan diverse afspraken bij het vlaggen. Men kan uitgebreid vlaggen (UV). Dat betekent dat er op alle overheidsgebouwen wordt gevlagd.  Beperkt vlaggen (BV) gebeurt dan weer enkel op de hoofdgebouwen van de overheidsinstellingen.

Burgers hebben evenwel ruimer de gelegenheid om de driekleur te hijsen. Iedere gelegenheid, die daartoe volgens eigen inschatting aanleiding kan zijn, is geschikt: een jubileum, een verjaardag, het behalen van een diploma, …

Maar het vlagprotocol moet uit eerbied voor het dundoek steeds worden gerespecteerd.

Helaas is niet iedereen vertrouwd met de vlagterminologie. Onderstaande prent brengt evenwel soelaas. Nu kunt u bij een volgende gelegenheid uw buurman vragen welke “broekmaat” hij gebruikt !
Een leuke intro voor een gezellige babbel.

Vlagterminologie

© bij de ontwerper van de tekening bekend bij De Nederlanden verenigd